ساخت پروتز پا

پروتز

تعریف:

انواع پروتز های پا ( اندام تحتانی )

تعریف:  طبقه بندی و تصویر

 • چه علائمی در هنگام راه رفتن نشان می دهد که پروتز نیاز به تنظیم مجدد دارد.
 • چه علائمی نشان می دهد که سوکت نیاز به تغییرات دارد.
 • چه علائمی نشان می دهد که برای راه رفتن بهتر نیاز به بهبود قدرت عضلات و تمرین درمانی دارید.
 • پروتز انگشت بزرگ پا
  • پرکننده و تمهیداتی در کف کفش
  • پرکننده و تمهیداتی به شکل کفی
  • پرکننده به شکل پروتز زیبایی
 • پروتز قطع سطوح مختلف پنجه پا
 • پروتز مچ پا
  • سوکت پروتز مچ پا
  • پنجه پروتز مچ پا
 • پروتز زیر زانو (سطح ترنس تیبیال)
  • سوکت ها پروتز زیر زانو
   • سوکت با حجم ثابت
   • سوکت با حجم متغیر قابل تنظیم
   • سوکت مناسب برای افراد مبتلا به دیابت
   • سوکت با تعلیق حداکثری برای ورزشکاران
  • قطعات پروتز زیر زانو
   • پنجه پروتزی
    • انواع پنجه قابل استفاده برای سطح فعالیت کم
    • انواع پنجه قابل استفاده برای سطح فعالیت متوسط
    • انواع پنجه قابل استفاده برای سطح فعالیت زیاد
    • انواع پنجه ورزشی
   • آداپتور سوکت
   • آداپتور پنجه
   • قطعات انواع سیستم های قفل لاینر برای پروتز زیر زانو
   • انواع قطعات چرخشی
   • انواع قطعات جذب ضربه
   • شنک
   • انواع کاور ها و جوراب های استامپ زیر زانو
  • پروتز قطع روی زانو
   • سوکت پروتز روی زانو
    • سوکت پدیلنی
    • سوکت با لاینر
    • قطعات پروتزهای روی زانو
     • مفصل زانو برای پروتز روی زانو
     • پنجه پروتزی متناسب با زانوی پروتز قطع روی زانو
     • آداپتور سوکت
     • آداپتور پنجه
     • شنک
    • پروتز بالای زانو (سطح ترنس فمورال)
     • انواع سوکت های پروتز بالای زانو
      • سوکت با حجم ثابت
       • سوکت های لاینر دار
        • سوکت با لاینر فشار منفی
        • سوکت با لاینر قفل شونده
        • سوکت با تعلیق حداکثری برای ورزشکاران
       • سوکت های پدیلنی
      • سوکت با حجم متغیر قابل تنظیم
     • پیوند پروتز به استخوان (اوسئو اینتگریشن)
      • انواع قطعات پروتزی متناسب با عمل پیوند پروتز به استخوان
     • قطعات پروتز های بالای زانو
      • مفاصل زانو
       • مفاصل زانو برای سطح فعالیت کم
       • مفاصل زانو برای سطح فعالیت متوسط
       • مفاصل زانو برای سطح فعالیت زیاد
       • مفاصل مخصوص فعالیتهای ورزشی
      • پنجه پروتزی
       • انواع پنجه قابل استفاده با زانوی متناسب با سطح فعالیت کم
       • انواع پنجه قابل استفاده با زانوی متناسب با سطح فعالیت متوسط
       • انواع پنجه قابل استفاده با زانوی متناسب با سطح فعالیت زیاد
       • انواع پنجه ورزشی متناسب با زانوی مخصوص ورزش
      • آداپتور سوکت
      • آداپتور پنجه
      • شنک
      • قطعات انواع سیستم های قفل لاینر برای پروتز بالای زانو
      • انواع قطعات چرخشی
      • انواع قطعات جذب ضربه
      • انواع کاور ها و جوراب های استامپ بالای زانو
     • پروتز بالای ران و لگن (سطح ترنس هومرال و ترنس پلویک)
      • سوکت پروتز بالای ران و لگن
       • سوکت های با سطح در برگیری کم
       • سوکت های پدیلنی با در برگیری کامل
      • قطعات پروتز بالای ران و لگن
       • زانوی متناسب با پروتز بالای ران و لگن
       • پنجه متناسب با پروتز بالای ران و لگن
       • آداپتور سوکت
       • آداپتور پنجه
       • شنک
      • پروتزهای ویژه اندام تحتانی
      • پروتزهای مایوالکتریک اندام تحتانی

انواع پروتزهای دست ( اندام فوقانی )

تعریف:

 • پروتز انگشتان و سطوح داخلی دست
  • پروتز زیبایی
  • پروتز مکانیکی
  • پروتز مایوالکتریک
 • پروتز قطع از مچ دست
  • پروتز زیبایی
  • پروتز مکانیکی
  • پروتز مایوالکتریک
 • پروتز قطع ساعد (سطح ترنس رادیال)
  • انواع سوکت های پروتز قطع از ساعد
   • سوکت پروتز مایوالکتریک
   • سوکت پروتز مکانیکی
   • سوکت پروتز زیبایی
  • انواع دست های متناسب با قطع از ساعد
   • دست های مایوالکتریک
    • قطعات جانبی دست های مایوالکتریک
   • دست های مکانیکی
    • قطعات جانبی دست های مکانیکی
   • دستکش های زیبایی
   • دست زیبایی
  • پروتز قطع مفصل آرنج
   • سوکت پروتز قطع مفصل آرنج
    • سوکت پروتز مایوالکتریک
    • سوکت پروتز مکانیکی
    • سوکت پروتز زیبایی
   • دست ها
    • دست های مایوالکتریک
     • قطعات جانبی دست های مایوالکتریک
    • دست های مکانیکی
     • قطعات جانبی دست های مکانیکی
    • دستکش های زیبایی
    • دست زیبایی
   • پروتز قطع بازو ( سطح ترنس هومرال)
    • سوکت پروتز قطع مفصل آرنج
     • سوکت پروتز مایوالکتریک
     • سوکت پروتز مکانیکی
     • سوکت پروتز زیبایی
    • دست ها
     • دست های مایوالکتریک
      • قطعات جانبی دست های مایوالکتریک
     • دست های مکانیکی
      • قطعات جانبی دست های مکانیکی
     • دستکش های زیبایی
     • دست زیبایی
    • پروتز قطع مفصل شانه
    • پروتزهای ویژه
    • پروتزهای تهیه شده با روش چاپ سه بعدی

پروتز های کودکان

 • پروتزهای دست (اندام فوقانی) در کودکان
 • انواع قطعات پروتزی اندام فوقانی طراحی شده برای کودکان
 • انواع سوکت پروتزی اندام فوقانی برای کودکان
  • سوکت پروتز مکانیکی
  • سوکت پروتز زیبایی
  • سوکت پروتز مایوالکتریک
 • پروتز پا (اندام تحتانی) در کودکان
 • انواع قطعات پروتزی اندام تحتانی طراحی شده برای کودکان
 • پروتز زیر زانو
 • پروتز روی زانو
 • پروتز بالای زانو
 • پروتز قطع از مفصل ران
 • پروتز قطع از سطوح داخلی پنجه پا
 • پروتزهای ویژه
  • پروتز جراحی چرخشی
  • پروتز عدم تشکیل ستخوان فیبولا
  • پروتز عدم تشکیل استخوان فمور

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *