ارتز زانو

ارتز زانو   توضیحات عمومی:   این ارتز تقریباً از میان ساق تا سطح میانی ران را پوشش می دهد. انواع زیادی از ارتزهای زانو وجود دارد: طرح های فلزی و ... اطلاعات بیشتر

ارتز کافو

کافو کافو ارتزی است که با حفظ راستای صحیح و کنترل حرکت ، برای کنترل ناپایداری های زانو و اندام تحتانی استفاده می شود. بی ثباتی می تواند در اثر شکسته ... اطلاعات بیشتر