پای دیابتیک

سندرم پای دیابتیک

سندرم پای دیابتیک   قطع عضو برای سندرم پای دیابتی سندرم پای دیابتی شایع ترین علت قطع پا است. دیابت باعث چندین اختلال تقویت کننده متقابل می شود:   کاهش تعریق ... اطلاعات بیشتر