ارتزهای پیشرفته

 

جدیدترین فناوری و مواد برای تحرک

ارتزهای پیشرفته:

ارتزها وسایلی هستند که برای کمک به عضو آسیب دیده طراحی و ساخته می شوند و اغلب از جنس پلاستیک های فشرده یا فلز هستند. در این بین ارتزهای پیشرفته وسایلی هستند که به صورت اختصاصی برای یک بیمار طراحی و ساخت می شوند تا به بهبود عملکرد اندام های او کمک کنند.

تحریک الکتریکی عملکردی(FES) برای افتادگی مچ پا:

برای افراد مبتلا به فلج مغزی (Cerebral Palsy) یا مولتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis) یا افرادی که دچار سکته مغزی، آسیب مغزی یا آسیب نخاعی شده اند، تحریک الکتریکی عملکردی (FES) ممکن است راهکار مناسبی برای افتادگی مچ پا باشد. دو دستگاه FES که به جای AFO استفاده می کنیم Walk Aide و Ness L300 by Bioness است. اینها عصب پرونئال را تحریک می کنند تا باعث شود پای آسیب دیده درست در لحظه مناسب با الگوی راه رفتن فرد حرکت کند.

فیبر کربن در طراحی و ساخت بریس

فیبر کربن بسیار سبک و قوی است. می توان از آن به جای پلاستیک در بریس های مچ پا و سایر ارتزها و پروتزها استفاده کرد. فیبر کربن حتی هنگام هل دادن به عقب یا کشیدگی باز می شود، بنابراین می توان مقداری بازگشت انرژی برای کاربر AFO فراهم کند.

ارتزکافو با مفاصل استانس کنترل

این فناوری به اندازه کافی پیشرفت کرده است که توانایی تحرک بیشتری در کاربران ارتز کافو (KAFO) دارد. مفاصل جدید در قسمت زانوی ارتوزهای کافو با مفاصل استانس کنترل، می توانند به فردی که آن را می پوشد کمک کند تا هنگام راه رفتن زانوی خود را خم کند و همچنان از کافوی خود پشتیبانی عالی داشته باشد.