آموزش به بیماران

آموزش به بیماران یکی از اهداف دکتر ارتو می باشد، هر بیمار در مواجهه با وسایل جدید درمانی نیاز به یادگیری طریقه استفاده و نگهداری ارتوز یا پروتز دارد، دکتر ارتو آموزش را وظیفه خود می داند.

دکتر ارتو

آموزش نحوه استفاده و نگهداری ارتزها 

از بیماران دکتر ارتو هستیم و واقعا خدمات عالی ارائه می دهند

نیلی – بیمار

برای مشکل کمر به این مرکز مراجعه کردم

خدمات فوق العاده ، راهنمایی مناسب و نظم کاری از ویژگی های دکتر ارتو هست

عظیمی – بیمار

مراجعه جهت مراقبت های بعد از سکته مغزی

پدرم بعد از سکته مغزی توانایی حرکت را در برخی از اندام ها از دست داده بودند که با پزشکان خوب دکتر ارتو و راهنمایی های ایشان و جلسات آموزشی توانستند حرکت اندامهایشان را مجدد داشته باشند

عظیمی – همراه بیمار

آموزش ارتز به بیماران 

بعد از مشخص شدن برنامه ی دریافت وسیله، ارتوزیست یا پروتزیست ساخت وسیله را شروع می کند و پس از ساخته شدن وسیله را روی بدن بیمار با روش های تخصصی فیت و مناسب سازی می کند. سپس استفاده از وسیله شروع می شود و برای دستیابی به اهداف و عملکرد حداکثری مجددا مناسب سازی صورت می گیرد سپس متخصص به بیمار آموزش چگونگی استفاده و مراقبت از وسیله را ارایه می دهد.