طراحی و ساخت ارتزهای بیماران انحرافات ستون فقرات

 

خلاصه:

ارتز لیون در ابتدا برای اسکولیوز راشیزی نوزادی توراسیک استفاده می شد و امروزه مطابق با انحناهای لومبار و توراکولومبار ساخته می شود. این ارتز حاصل همکاری مشترک بین پیر استاگنارا، بویلت و تریر در سال ۱۹۴۷می باشد. روند درمان بدین صورت است که قبل از دریافت ارتز به مدت یک تا چهار ماه از قالب گچی استفاده می شود. محدوده ارتز تا زیر بازو بوده و تنظیم پذیر است و هیچ ساختار فوقانی ندارد.

ویژگی های ارتز:

تنظیم پذیر: امکان تنطیمات در حد هفت سانتی متری منطبق با رشد وجود دارد و کارامد است. نیاز است هر شش ماه ارتز را تغییر دهیم.
فعال: به خاطر سختی ساختار پلکسیدور، کودک تحریک می شود. اصلاح خودکار محوری فعال فشارها را کاهش می دهد.
برداشت فشار از روی دیسک: این امر نتیجه تنظیم پذیری است. تاثیر اکستنشن بین دو کمربند لگنی و اسکاپولا فشار را بر دیسک بین مهره ای کاهش داده و اجازه اثربخشی بهتر هل دادن را می دهد.
قرینگی: علاوه بر جنبه زیبایی، ساخت ارتز ساده تر است.
ثبات: ثبات کمربند شانه ای و لگنی اصلاح حدواسطی را تسهیل می بخشد.
شفافیت: معمولا، استفاده از پدها ضروری نیست بنابراین می توان به طور مستقیم فشارها، موانع ، محرک ها و نقاط حساس را کنترل کرد.

انتخاب ارتز مناسب:

نامگذاری ارتز بر مبنای بالاترین انحنایی است که با ارتز درمان می شود. انحناهای تکی که راس انحنا بالاتر از T-6 یا انحنای فوقانی دفورمیتی سه گانه ستون فقرات ممکن است به خوبی با یک ارتز ستون فقرات درمان نشود.
ارتز لومبار لیون ( سه نقطه در پایین ) برای انحناهایی که راسشان زیر L1 باشد استفاده می شود. ثبات نیازمند یک شل ایلیولومبار جزئی با یک بخش افقی در بالای سه تیغ ایلیاک می باشد.
ارتز توراکولومبار لیون ( سه نقطه در بالا ) برای انحناهای تکی که راس انحنا در T-10 تاL-1 یا انحناهای دوتایی با یک انحنای توراسیک فوقانی انعطاف پذیر استفاده می شود که نیمه فوقانی آن داخل ارتز قرار نمی گیرد.
ارتز توراسیک لیون برای انحناهایی که راس اسکولیوز از T-6تا T-10یا انحناهای دوتایی استفاده می شود. این یک ارتز کلاسیک با یک بخش هل دهنده توراسیک داخلی و لومبار است. مطابق با طبقه بندی لنک ما می توانیم ساپورت تعادلی آگزیلاری را برای سه الگو برداریم ( انحناهای دوتایی شدید، انحنای توراسیک با بالا رفتن شانه راست).